Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

W połączeniu ze sobą, innymi ludźmi i przyrodą – spotkania, warsztaty, inspiracje.

Krótko o nas

KME prowadzi działalność z zakresu ochrony środowiska zmierzającą do wzrostu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Śląska i całej Polski, a także zmiany ich postaw na bardziej proekologiczne. Działania:
a) edukacja ekologiczna i prośrodowiskowa;
b) promocja ochrony środowiska naturalnego poprzez zdrowy i ekologiczny styl życia;
c) budowanie ruchu społecznego wokół idei rozwoju świadomości ekologicznej;
d) rozwój i gromadzenie wiedzy w zakresie ekologii głębokiej i ekopsychologii;
e) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w zakresie pobudzania aktywności proekologicznej obywateli;
f) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Spotkania Klubu Myśli Ekologicznej